Lynx Land, Cz & Bengal Cat Land, Cz - chovatelská stanice kočky bengálské

Zpět

Kastrace v raném věku zvířete EAA

Koťátko na mazlíčka

Dříve jsem nabízela koťátka určená na mazlíčka se smlouvou o kastraci či sterilizaci, ale po zkušenostech v USA, kde kastrovali koťata i štěňata v brzkém věku, jsem přehodnotila starý názor na tuto problematiku. Nikdy bych nechtěla nijak ohrozit zdraví svých koťátek a tak jsem se o brzkou kastraci tzv. EAA velice zajímala, přečetla hodně publikací a odborných článků publikovaných v zahraničí a sama jsem na tento zákrok   u našich odchovaných koťat přistoupila. K EAA jsem  e rozhodla  jednak z důvodu nedodržování smlouvy o kastraci a pak také, že kočka bengálská má silné teritoriální pudy a tak začínají kocouři značkovat v útlém věku a eliminuje to i problémy u nových majitelů s nechtěným značkováním.  Nabízím novým majitelům i přerušení chámovodů tzv. vasektomii, po které se kocourek hormonálně vyvíjí stejně jako nekastrovaný. Je to pro ty, kteří chtějí mít doma mazlíka , ale kocoura se vším všudy – toto ale doporučuji opravdu jen v případě, že berete na sebe zodpovědnost za zdraví zvířete ( nekastrovaný kocour, pokud chodí ven, tak sice dom značkovat nemusí – „ odbyde“ si to venku, ale je vystaven riziku toulání, šarvátek s kocoury a tím i zvýšeným rizikem infekčních chorob) a za to, že bengálský kocour , pokud ven nechodí, je schopen od 5 měsíců začít značkovat své teritorium. Poté se stejně pro kastraci s největší pravděpodobností rozhodnete a kocourek zbytečně podstoupí dva zákroky.

Níže je jeden z publikovaných článků, který nechala odborně přeložit paní chovatelka Michaela Štrbáková a  já ho   s jejím laskavým dovolením přidávám na své stránky viz. níže – Kastrace v raném věku zvířete.

Moje zkušenost s EAA je krátkodobá, tudíž ji nemohu brát jako platnou, ale sama jsem kontaktovala chovatele , kteří mají s tímto zákrokem 20-30leté zkušenosti a nikdo nemá negativní zkušenost spojenou s tím to zákrokem. Samozřejmě platí, že je třeba vybrat dobrého lékaře, ale většina chovatelů má svého vybraného veterináře, kterému důvěřuje. 

 

THE WINN FELINE FOUNDATION

For the Health and Well-Being of All Cats

1805 Atlantic Ave., PO Box 1005, Manasquan, NJ 08736-0805

Voice 732-528-9797, ext 31              Fax 732-528-7391                 www.WinnFelineHealth.org 

Kastrace v raném věku zvířete

Susan Little, DVM, DABVP (Feline)

© 2006

Termín kastrace v raném či předpubertálním věku zvířete (anglická zkratka EAA) se vztahuje k tzv. gonadektomii, tedy kastraci, provedené mezi 6. a 16. týdnem věku. V současnosti je tento zákrok praktikován veterinárními lékaři stále častěji, a to díky narůstající úrovni zkušeností v oblasti anestezie a chirurgie ve veterinární pediatrii. Obvyklým věkem, kdy se gonadektomie provádí, je 6 měsíců, nicméně v některých zemích může být zákrok posunut až do věku jednoho roku.

Předpubertální gonadektomie je kastrace prováděná před nástupem puberty, jež u samic nastává ve věku 4 až 21 měsíců, u samců pak mezi 8. a 10. měsícem věku. Veterináři předpubertální gonadektomii doporučují v běžné praxi již mnoho let, a to z důvodu zamezení nechtěné březosti a snížení rizika rakoviny mléčných žláz. Novinkou je ranější věk, v němž se v současnosti předpubertální kastrace provádí. EAA je taktéž metodou vhodnou k regulaci přemnožení domácích zvířat, neboť umožňuje zejména útulkům provádět kastraci před adopcí zvířete a zamezit tak rizikům spojeným s nenaplněním smluvních podmínek ohledně kastrace ze strany majitele. Navíc metoda EAA také představuje určité pozitivní zdravotní dopady.

Metodu EAA podporují přední veterinární organizace z celého světa, včetně následujících:

 • Americká veterinární asociace
 • Kanadská veterinární asociace
 • Britská veterinární asociace pro drobné zvířectvo
 • Evropská lékařská společnost pro kočkovité šelmy
 • Poradna pro kočkovité šelmy (Spojené království)
 • Winn – nadace pro kočkovité šelmy

Zdravotní aspekty

Možné negativní aspekty EAA zahrnují následující otázky:

 • vliv na růst
 • rizika spojená s frakturami dlouhých kostí
 • obezita
 • změny chování
 • zvýšené riziko chorob
 • bezpečnost chirurgických zákroků a anestezie u pediatrických pacientů

Testosteron a estrogen přispívají k vývinu růstových plotének dlouhých kostí. Růst se zastavuje tehdy, když dojde k uzavření růstových plotének. U koček bez zákroku dochází k uzavření růstových plotének dolního konce vřetenní kosti ve věku jednoho roku a starších. U koček kastrovaných v 7 týdnech až 7 měsících věku proběhlo toto uzavření zhruba o 8 týdnů později než u koček nekastrovaných.

Účinky tohoto zpoždění na uzavírání růstových plotének nejsou známy, nicméně velikost dospělé kočky není nijak významně ovlivněna věkem kastrace. Taktéž bylo poukazováno na to, že opožděné uzavření růstových plotének může způsobovat náchylnost koček ke zlomeninám hlavice femorální růstové ploténky (zlomeninám typu Salter). Ta se uzavírá za normálních okolností mezi 7,5 a 10 měsíci věku. Dalšími rizikovými faktory, pokud jde o tento typ zlomeniny, jsou pak obezita a pohlaví / reprodukční funkce (vykastrovaný samec). Riziko zlomenin je však totožné u koček vykastrovaných v jakémkoliv věku, který vede k opožděnému uzavření plotének, tedy nejen u koček podrobených metodě EAA. Tyto zlomeniny jsou u populace vykastrovaných koček spíše vzácné. Jedna z velkých studií (Spain a kolektiv) neprokázala jakoukoliv spojitost mezi metodou EAA a rizikem zlomenin dlouhých kostí u koček. 

Obezita je problém, který zahrnuje mnohé faktory, například dietní režim, pohyb, věk a další. Vykastrované kočky mají obecně pomalejší metabolismus než kočky nevykastrované, a to bez ohledu na věk, v němž byla provedena gonadektomie. Vykastrovaní samci vyžadují o 28 % méně kalorií než nevykastrovaní; vykastrované samice potřebují o 33 % méně kalorií než nevykastrované. Proto by se klienti měli vždy poradit ohledně krmení vykastrovaných koček a předcházet tak jejich obezitě.

Na rozdíl od vykastrovaných koček jsou nevykastrovaní jedinci méně přítulní k člověku a naopak více agresivní vůči jiným kočkám. Jedna ze studií však prokázala, že kočky s provedenou metodou EAA jsou méně agresivní k veterinářům a vykazují méně problémů spojených se značkováním močí. Studie Spaina a kolektivu prokázala, že výskyt závažných poruch chování je nezávislý na věku kastrace.

Nemoci dolních močových cest u koček jsou způsobeny řadou různých faktorů, jako je krmení, příjem tekutin a stresové faktory. Průměr močové trubice u samců s provedenou EAA není menší než u nevykastrovaných jedinců. Věk kastrace nemá vliv na riziko onemocnění močových cest. Dokonce jedna ze studií prokázala nižší riziko poruch močových cest u samců s provedenou EAA. Dále bylo provedeno několik dalších dlouhodobých studií, a to za účelem zjistit zdravotní rizika metody EAA. Tyto studie potvrzují, že EAA není spojena s jakýmkoliv vyšším rizikem onemocnění, ba naopak spíše souvisí s nižším rizikem některých nemocí (například astmatu či zánětu dásní).

Anestezie a chirurgický zákrok

Pediatričtí pacienti mají specifické operační, anesteziologické a chirurgické požadavky. Bylo prokázáno, že za použití bezpečných a efektivních technik nezvyšuje metoda EAA nemocnost ani úmrtnost spojenou s anestezií či chirurgickým zákrokem. Naopak koťata vykastrovaná ve věku nižším než 12 týdnů zaznamenala nižší výskyt pooperačních komplikací než ta, která byla vykastrována v době nad 23 týdnů věku, jak prokázala jedna ze studií. EAA má určité výhody i při samotném zákroku, jako je menší krvácivost, lepší viditelnost orgánů, kratší doba zákroku a rychlejší rekonvalescence.

Pediatričtí pacienti odlišně zpracovávají a metabolizují léčiva, takže lékař musí velmi pečlivě vybírat látky a určit správnou dávku. Je třeba mít na paměti, že funkce ledvin a jater nedosahuje úrovně funkce jako u dospělého jedince až do věku okolo 12-14 týdnů. Je třeba věnovat pozornost určitým anesteziologickým záležitostem, jako například u novorozenců jejich minutovému srdečnímu objem (srdečnímu výdeji) závislému na srdeční frekvenci, udržování dechové frekvence a minimalizaci tzv. mrtvého prostoru anesteziologických přístrojů. U pediatrických pacientů je dobré se vyhýbat určitým anesteziologickým přípravkům. Byla popsána řada bezpečných a účinných preparátů.

Hypotermie (podchlazení) se může objevit z důvodu větší povrchové plochy – objemového poměru (plocha/hmotnost) u novorozence, menšího množství podkožního tuku a snížené schopnosti třesu. Hypotermie může způsobit bradykardii (zpomalenou srdeční činnost) a prodloužit čas potřebný k rekonvalescenci po anestezii. Přípravná, operovaná i regenerovaná oblast by měly být udržovány v teple. Zajistěte, aby koťata nebyla nikdy umisťována na studené kovové povrchy. K udržení tělesné teploty používejte vyhřívané deky nebo deky s vodním průtokem. Plastové bublinkové zábaly jsou také vhodné k uchování teploty. Nahřejte přípravné roztoky a nahraďte alkohol fyziologickým roztokem. Hypoglykémie (nedostatek glukózy v krvi) se může vyskytnout díky malým zásobám jaterního glykogenu u novorozenců, kteří by proto neměli lačnět déle než 2 až 3 hodiny před anestezií. Do hodiny od probuzení by měli dostat malé množství krmiva. Koťatům, která potravu odmítnou v době hodinu a více po probuzení, může být orálně aplikována dextróza (hroznový cukr), čímž se zabrání hypoglykémii.

Je třeba také zmínit některé chirurgické aspekty. Důležitá je důkladná zástava krvácení, neboť u koťat jsou tkáně křehčí než u dospělých jedinců, proto je třeba s nimi zacházet velmi jemně. U samců provádějte uzavřenou kastraci skrze jednoduchý či dvojitý řez v šourku, zašijte vstřebatelným švem nebo použijte hemostatické svorky a ponechejte řez v šourku otevřený. U samic je technika OHE (ovariohysterektomie – vynětí vaječníků, vejcovodů a dělohy) stejná jako u dospělých koček. Kůži je nejlépe uzavřít pomocí subkutikulárního švu (podpokožkového) nebo tkáňového adheziva a zabránit tak švům přímo v kůži. Vezměte na vědomí, že výskyt tělních tekutin v oblasti břicha u novorozenců je normální.

5 pravidel úspěšné kastrace v raném věku:

 1. Koťata by měla projít kompletním tělesným vyšetřením, očkováním a ošetřením proti parazitům. Pokud se objeví jakékoliv onemocnění či abnormalita (vč. kryptorchismu – poruchy sestupu varlat), odložte chirurgický zákrok.
 1. Zvažte kotě s přesností na 100 gramů a pečlivě spočítejte dávku léku.
 2. Zabraňte hypoglykémii: odepřete krmení jen po dobu 2-4 hodin; nabídněte malou porci krmení do hodiny od probuzení; aplikujte orálně 50% dextrózu (hroznový cukr) těm koťatům, která vyžadují delší rekonvalescenci či která po operaci odmítnou potravu.
 3. Snižte stres: vrh mláďat udržujte pohromadě v teplém a klidném prostředí; minimalizujte manipulaci; vyhněte se intravenózním injekcím; vraťte mládě k ostatním co nejdříve po probuzení.
 4. Zabraňte hypotermii (podchlazení): izolujte studené povrchy, minimalizujte stříháni srsti, v přípravné fázi se vyhněte použití alkoholu, nahřejte přípravné roztoky, monitorujte rektální teplotu, užívejte doplňkové zdroje tepla (teplé deky, ohřívací láhve, hřejivé lampy atd.).

Více informací:

The Cat Group (UK) Policy Statement:

http://www.fabcats.org/neut.html

Poznámka: Winn – nadace pro kočkovité šelmy poskytuje informace o zdraví kočkovitých šelem v rámci této webové stránky jako službu veřejnosti. Diagnózy a konkrétní ošetření by vždy měla být konzultována s Vaším veterinářem. Winn – nadace pro kočkovité šelmy odmítá jakoukoliv odpovědnost a záruky vztahující se k informacím veterinárního charakteru poskytované na této stránce.

 

Chov je pod veterinárním dohledem
The cattery is under special veterinary control
Die Zuchtstatte ist unter der speziellen veterinären Kontrolle
ZooVET
Created by Aaron&Harris Media     |     © 2006 Lynx Land, CZ & Bengal Cat Land, CZ